Αίτηση Συμμετοχής


Κωδικός: Α. 0. WEBINAR ΚΛΑΔΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ | 19.06.2024 | 14.00 - 16.00
Ημ/νια Έναρξης: 19/06/2024}
Ημ/νια Λήξης: 19/06/2024}
Τίτλος: Α. 0. WEBINAR ΚΛΑΔΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ | ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ | 19.06.2024 | 14.00 - 16.00
Τύπος: Ζωντανής διδασκαλίας

Είστε Νέος Χρήστης στο minettaedu.minetta.gr;